Wednesday, August 23, 2006

Just two more days.


Ondertussen zijn we in de laatste van de vier weken van Ben zijn summerschool.
Sommige dagen verliep het wakker worden erg moeizaam en had hij helemaal geen zin, maar eens hij er was liep hij toch snel naar zijn nieuwe makkers (of lotgenootjes). Volgens zijn verhalen is hij bij de beste van de groep, samen met zijn vriend en het meisje naast hem op de foto. Of het klopt, weet ik niet, maar zijn postitief zelfbeeld scoort dezer dagen hoge toppen en dat is al wat telt.
Vandaag was ik een beetje te vroeg voor het ophalen en daar was hij niet mee opgezet, "waarom komt gij nu vroeger?". "Morgen moogt ge een beetje te laat komen!"
Hij wil nog wat napraten aan de schoolpoort, vandaag kon dat dus niet, maar ik heb ze wel allemaal horen nagillen "Bye Ben, see you tomorrow!"